Blog Archive

Monday, February 13, 2012

Majlis Pelancaran NILAM 2012

MAJLIS PELANCARAN NILAM 2012
SMK KAMPUNG GELAM
DIRASMIKAN OLEH :
EN. ROSZELAN BIN MAJID
(PENGETUA SMK KAMPUNG GELAM)


NILAM adalah singkatan kepada - Nadi Ilmu Amalan Membaca. Ia merupakan penggabungan atau adunan semua aktiviti galakan membaca yang pernah dijalankan di sekolah dengan memberi pengiktirafan yang sesuai. program ini merupakan satu pendekatan untuk mengatasi masalah-masalah yang menghalang penyuburan tabiat membaca dikalangan warga sekolah.

3 elemen utama program NILAM
1. Rekod Membaca - setiap pelajar merekodkan buku yang dibaca dalam Buku Rekod Membaca NILAM.
2. Pengesahan Pembacaan - guru kelas mengesahkan rekod bacaan pelajar.
3. Pengiktirafan - pengiktirafan diberi kepada pelajar berdasarkan bilangan buku yang dibaca.

Tahap Pencapaian Program NILAM :-
1. Tahap Jauhari
  • membina kemahiran dan minat membaca terbina satu tabiat di mana semua pelajar diwajibkan mengikuti galakan membaca tahap Jauhari.
  • pelajar mengikuti aktiviti galakan membaca sebaik sahaja mereka menguasai kemahiran asas.
2. Tahap Rakan Pembaca
Setelah membaca 100 buah buku, pelajar layak memasuki Tahap Rakan Pembaca.
  • pelajar mendapat bimbingan daripada guru (fasilitator)
  • pelajar menjalankan aktiviti bercerita, membaca bersama, bicara buku bersama rakan, keluarga dan jiran.

0 comments: