Blog Archive

Thursday, October 24, 2013

lawatan dan konsultansi program I Think

Lawatan dan sesi bimbingan Program olih 3 pegawai PPD Johor , Negeri Sembilan dan Melaka bersama pensyarah IAB Zon Selatan untuk melihat perjalanan progran I Think di sekolah hari ini.
      Agenda 
  • taklimat sekolah oleh pengetua
  • sessi sumbang saran dengan AJK Pemandu I Think sekolah
  • pemantauan PDP
  • temu bual guru dan pelajar 
  • rumusan lawatan 

0 comments: