Blog Archive

Thursday, February 12, 2015

Tempat Ketiga Kejohanan Bola Baling Kawasan Tanjong

Tahniah Pasukan Bola Baling (Perempuan) SMK Kampung Gelam telah mendapat Tempat Ketiga Kejohanan Bola Baling Kawasan Tanjong.

0 comments: