Blog Archive

Saturday, June 20, 2009

Kelengkapan sainsMakmal sains fizik dan biologi juga makmal sains menengah rendah mula dilengkapkan dengan peralatan berupa radas dan bahan mentah untuk ujikaji oleh pembekal pada hari jumaat.

Semua kelas juga dibekalkan kelengkapan perabot besi pada pagi sabtu.

Sebuah public phone ditempatkan di bawah blok pentadbiran untuk kegunaan warga sekolah.Phone ini tanpa wayar dan dipasang oleh kontraktor pada pagi jumaat.

0 comments: